Guíes i documents importants

Guia de pràctiques correctes d'higiene per a la venda i preparació d'aliments en mercats no sedentaris

La guia que ara es presenta és un instrument de gestió eficaç de la política de prevenció en salut en la venda i preparació d'aliments en mercats no sedentaris, tan arrelats en els municipis de la Comunitat Valenciana, i també constituïx un mecanisme de col·laboració i de coordinació que aglutina, a més, els interessos i les obligacions de les administracions públiques i del sector. El propòsit d'esta guia de bones pràctiques és proporcionar a les persones responsables dels establiments alimentaris dels mercats no sedentaris, una ferramenta per a facilitar el compliment de la legislació alimentària, en particular el requisit establit en l'article 5, relatiu a l'obligació de disposar d'un sistema d'autocontrol basat en l'APPCC del Reglament (CE) 852/2004, de 29 d'abril, amb adaptacions a aquest tipus d’activitats i, al mateix temps, establir els requisits en els quals s’han de basar els ajuntaments i altres entitats responsables per a autoritzar la realització d’aquest tipus de mercats i fires eventuals.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).