Òrgans Municipals

ÒRGANS COL·LEGIATS

- Mancomunitat Taula del Sénia:

Ernestina Borràs Bayarri

- Consorci d'extinció d'incendis:

Ernestina Borràs Bayarri

- Mancomunitat Baix Maestrat:

Ernestina Borràs Bayarri

- Consorci Pla Zonal de Residus Zona I:

Ernestina Borràs Bayarri

- Àrea de Salut 1:

Ernestina Borràs Bayarri

- Consell Escolar:

Ruth Sanz Monroig

- Consell Agrari Municipal:

Marcel González Sales

 

 

COMISSIONS

COMISSIÓ D'URBANISME:

- Marcel González Sales

- Ernestina Borràs Bayarri

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Carmen María Ferré Monroig

- Oscar Robles Collell

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Ruth Sanz Monroig

- SUPLENT PP: Candela Anglés Querol

COMISSIÓ D'OBRES, SERVEIS I AGRICULTURA:

- Marcel González Sales

- Ernestina Borràs Bayarri

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Carmen María Ferré Monroig

- Oscar Robles Collell

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Ruth Sanz Monroig

- SUPLENT PP: Candela Anglés Querol

COMISSIÓ D'HISENDA, BENSTAR SOCIAL I CONTRACTACIÓ:

- Carmen María Ferré Monroig

- Ernestina Borràs Bayarri

- Marcel González Sales

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Oscar Robles Collell

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Ruth Sanz Monroig

- SUPLENT PP: Candela Anglés Querol

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT:

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Ernestina Borràs Bayarri

- Marcel Gonzalez Sales

- Carmen María Ferré Monroig

- Candela Anglés Querol

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Adrián Vidal Batiste

- SUPLENT PP: Oscar Robles Collell

COMISSIÓ DE FESTES, EDUCACIÓ I PATRIMONI:

- Ruth Sanz Monroig

- Ernestina Borràs Bayarri

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Adrián Vidal Batiste

- Candela Anglés Querol

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Marcel González Sales

- SUPLENT PP: Oscar Robles Collell

 

COMISSIÓ D'ESPORTS I JOVENTUT:

- Adrián Vidal Batiste

- Ernestina Borràs Bayarri

- Marcel Gonzalez Sales

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Candela Anglés Querol

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Carmen Ferré Monroig

- SUPLENT PP: Oscar Robles Collell

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

- Carmen María Ferré Monroig

- Ernestina Borràs Bayarri

- Oscar Manuel Anglés Querol

- Marcel González Sales

- Oscar Robles Collell

- Andrés San Abdón Quixal

- SUPLENT PSOE: Ruth Sanz Monroig

- SUPLENT PP: Candela Anglés Querol

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).