La Carta de Població

 La Carta de Població atorgada per Hugo de Fullalquer, mestre de l'Ordre de l'Hospital, l'any 1234 a Pere de Balaguer i a Bernat de Puig per a poblar el lloc de Càlig, és el document més antic que fa referència clarament a aquesta població. No obstant açò, Càlig ja existia molt abans de l'arribada de les hosts cristianes a aquestes terres del Maestrat.


En aquest mateix document també es fa referència a la vila d'Alí, actualment desapareguda, que durant l'època àrab va formar un nucli poblacional proper a Càlig. Altres nuclis poblacionals que van aparèixer en aqueixa època són Beniguifur, Beniterei i Oleia. Una vegada lliurada la carta de població, totes aquestes poblacions a les quals es fa referència van anar desapareixent a poc a poc i quedant en l'oblit.  Únicament Càlig, construït seguint els Costums de Lleida, va sobreviure gràcies a una possible exempció d'impostos i als continuats privilegis que els atorgaven els hospitalers.

Carta de població de Càlig
Carta de població de Càlig
Carta de població de Càlig

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).