L’Ajuntament de Càlig rep 6340 euros de la Generalitat Valenciana per a la realizació d’un estudi de Mercat de Venta No Sedentària.

09/11/2021

L’Ajuntament de Càlig ha sigut beneficiari d’una subvenció concedida per la Conselleria d’Economia Sostenible , Sectors productius, Comerç i Treball per a la realització d’un estudi per al Mercadet de Venta no sedentaria que s’ubica el dimarts a la plaça País Valencià i Apotecaris Meyer Bengoechea.

La quantitat d’ajuda rebuda per a realitzar l’estudi ha sigut de 6340,40 euros. Amb aquest estudi s’han analitzat paràmetres com la oferta i la demanda, llocs de venta, fluxes de trànsit, per tal de detectar les necessitats del mercat del Dimarts, així com una proposta de millores del mateix.

L’empresa encarregada d’aquest estudi ha estat realitzant treball de camp i en diverses arees i s’ha analitzat documentació amb la finalitat de realitzar els informes y extraure conclusions del propi estudi.

banner subv

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).