L'Ajuntament de Càlig renova l’enllumenat públic de diversos carrers del Centre Històric a través de l’IVACE

24/04/2023

L’Ajuntament de Càlig ha realitzat els treballs de renovació de l’enllumenat públic exterior de diversos carrers del Centre Històric. Aquesta obra d’estalvi energètic han tingut un cost de 22.229,39 euros , dels quals el 50% 11.114,69 €  han estat subvencionats per l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) depenent de la Conselleria d’economia sostenible, sectors productius, comerç i treball de la Generalitat Valenciana.

En total, s’han renovat 67 punts de llum que es troben ubicats al Carrer Major, Pl. Vella, Carrer del Pont, carrer Sant Llorenç, carrer La Maniga, c/ Tinent Fuentes, c/ Sant Vicent i c/Estret on s’ha renovat les luminàries Tipus Villa per Tipus Villa 40w LED complint així amb la normativa de contaminació luminica.

Amb aquesta actuació s’ha aconsegueix un estalvi reflectit en les factures mensuals i de continuar avançar cap a un model energètic més sostenible. De la mateixa manera aquesta actuació s’emmarca dins dels ODS referents a l’eficiència energètica.

Aquesta actuació s’uneix a les realitzades des de l’any 2018 en diverses zones de la població també gràcies amb finançament obtingut de l’IVACE amb la qual s’està aconseguint renovar progressivament tot l’enllumenat existent en el municipi.

fotos enllumenat IVACE
cartell actuació IVACE

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).